BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šių taisyklių tikslas yra garantuoti „RAFES festivalio uždaromojo koncerto“ dalyvių saugumą apibrėžiant dalyvių elgesio ribas. Taip pat užtikrinti kiekvieno, įsigijusio į šį renginį bilietą, teises bei pareigas.
 2. Toliau šiose taisyklėse „RAFES festivalio uždaromasis koncertas“ yra vadinamas Festivaliu. Kiekvienas, įeinantis į Festivalio teritoriją, sutinka laikytis Festivalio taisyklių. Visi, atvykstantys į Festivalį, sutinka būti apieškoti įeinant į Festivalio teritoriją. Visi, įeinantys į Festivalio teritoriją, patys yra atsakingi už savo sveikatą, gyvybę bei daiktų saugumą. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti Organizatoriui arba saugos darbuotojams.
 3. Sąvokos naudojamos šiose taisyklėse ir jų reikšmė:

FESTIVALIO TERITORIJA – tai aptverta renginio vieta, kurioje galioja Organizatorių nustatytos taisyklės, ir į kurią patekti galima tik nusipirkus atitinkamą bilietą. Festivalio teritorija skirstoma į 2 zonas: vidinė bei kiemo.

VIDINĖ ZONA – tai teritorija, esanti KTU Elektros ir elektronikos fakulteto viduje: vidinės patalpos, koridoriai, salės, auditorijos bei vidinis kiemelis. VIDINĖJE zonoje draudžiama gerti alkoholinius gėrimus.

KIEMO ZONA – tai teritorija, esanti prieš KTU Elektros ir elektronikos fakulteto įėjimą.

 1. Visi, atvykę į Festivalio teritoriją, bus apieškomi ir nebus įleidžiami su draudžiamais daiktais ar produktais (draudžiamų daiktų sąrašą žiūrėkite žemiau).
 2. Festivalio zonoje galima atsiskaityti tik grynais pinigais – eurais.
 3. Organizatoriai turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas, programą ir taisykles.
 4. Draudžiama visa prekyba Festivalio teritorijoje be raštiško Organizatoriaus leidimo (pastebėjus tokius atvejus, be perspėjimo šalinsime iš Festivalio teritorijos).
 5. Visoje Festivalio teritorijoje ir vietovės apylinkėse draudžiama kūrenti laužus, kirsti ar laužyti medžių šakas, krūmus, žaloti bei niokoti gamtą.
 6. Festivalio dalyviai privalo paklusti už Festivalio saugumą atsakingiems asmenims, pažymėtiems specialia apranga. Jei paklusti atsisakoma, toks elgesys gali būti laikomas viešosios tvarkos įstatymo pažeidimu.
 7. Festivalio teritorijoje be Organizatoriaus sutikimo yra draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą.
 8. Organizatorius informuoja Festivalio dalyvius, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas normas.
 9. Organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti visoje Festivalio teritorijoje. Filmuota medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje komunikacinėje medžiagoje.
 10. Visos renginio pavadinimo ir logotipo autorinės teisės priklauso Organizatoriui.
 11. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

BILIETAI:

 1. Bilietus bus galima įsigyti iš anksto internetinėje svetainėje www.bilietupasaulis.lt ir iš Organizatorių (Studentų g.69-114) arba Festivalio teritorijoje įrengtose kasose.
 2. Nusipirkus bilietą su Lietuvos studento pažymėjimo nuolaida, būtina pateikti savo asmeninį LSP prie įėjimo. Vienas LSP galioja vienam bilietui.
 3. Išėjus iš Festivalio teritorijos, į jį bus galima sugrįžti tik nusipirkus naują bilietą.
 4. Jei Festivalio dalyviui yra 0-18 metų, jis/ji Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris ir prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 3 nepilnamečių (jei tai ne šeimos nariai).

SAUGA:

 1. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad negrėstų joks pavojus aplinkiniams, kurie taip pat dalyvauja šiame Festivalyje. Griežtai yra draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, informacinius stulpelius, reklaminius stendus, aparatūrą ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje esančius viešus tualetus privalo naudoti tik pagal paskirtį.
 2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaujant su Lietuvos policija, saugos tarnyba, Greitąja pagalba visoje Festivalio teritorijoje.
 3. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga ir turintys tarnybinį pažymėjimą, turi teisę:
 • Tikrinti asmenų dalyvavimo Festivalyje leidimą (bilietus/apyrankes);
 • Tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir/arba amžių;
 • Tikrinti Festivalio dalyvių krepšius, rankines, kuprines ir rūbus bei rūbų kišenes, jei kyla įtarimas, jog kažkurie Festivalio dalyviai bando įsinešti į Festivalio teritoriją šiose Taisyklėse minėtus ir neleistinus į teritoriją įsinešti daiktus. Tuo atveju, jei Festivalio metu draudžiami objektai yra randami Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje, kuprinėje ar kitur, apsaugos tarnyba turi teisę tą žmogų pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį tas žmogus gali grįžti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi objektai, sprogmenys, degios medžiagos, saugos tarnyba turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais perduoti asmenį policijai;
 • Nurodyti Festivalio dalyviams Festivalio metu elgtis saugiai ir pagal Festivalio taisykles. Prireikus, jas priminti. Turi teisę nepaklususiam Festivalio taisyklėms dalyviui nurodyti palikti Festivalio teritoriją;
 • Panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių įrenginių saugumą.
 1. Asmenys, kurie į teritoriją dėl šiose taisyklėse minėtų pažeidimų nebuvo įleisti ar buvo išprašyti, negali pretenduoti į bilieto kainos kompensaciją.
 2. Leidimą patekti į kitas renginio zonas (užkulisius) patvirtina specialios akreditacijos.
 3. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:
 • asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
 • asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 • asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
 • asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę Festivalio kitiems dalyviams;
 • asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.
 1. Festivalio kontrolę vykdo Organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.
 2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, privalo nedelsiant pasišalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ SĄRAŠAS:

Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

 • Gėrimus;
 • Maistą;
 • Ginklus;
 • Bet kokios rūšies gyvūnus;
 • Narkotikus ir su jais susijusius prietaisus;
 • Pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamas medžiagas;
 • Nesuderintas su Organizatoriais reklamines priemones;
 • Prastą nuotaiką 🙂

DĖMESIO: Šios taisyklės gali būti vienašališkai keičiamos Organizatorių.